top of page

Varför är vissa säljare bättre än andra, når större säljframgångar, är respekterade och tjänar bättre än genomsnittet?

30 års säljerfarenhet på högsta säljnivå, intervjuer med 600-700 säljare har gett en unik bild av säljandets utveckling. 

Våra erfarenheter visar att det finns ett antal gemensamma egenskaper som förenar de som når längst inom försäljning likväl idrott. 

young-caucasian-corporate-executive-stre

Positiv inställning

can-do-it-picture-id506910700.jpg

Toppsäljare har en stark "motor". De har bestämt sig för att utvecklas och bli bäst. De största framgångarna nås av säljare med rätt attityd, inställning och vilja.

Deras positiva inställning i kombination med att aldrig ge upp bygger succesivt upp ett starkt självförtroende som i sin tur genererar fler affärer.  

Tävlings-människor

businessmen-racing-on-track-picture-id91

Toppsäljare vet att deras framgång beror på dem själva och inte på omgivningen. De vet att de får vad de förtjänar i relation till de kundrelationer de kan skapa. ​

De vet vad som krävs för att nå ett uppsatt mål och är beredda att betala priset för att nå dit. De tar ansvar för sitt eget resultat. 

Motiverar sig själva

personal-development-and-business-idea-c

Toppsäljare är bra på att motivera sig själva genom att hela tiden lära sig nya saker. De får energi av kunskap som hjälper dem nå sina mål. ​

Utvecklar  kreativitet

thinking-smiling-woman-looking-on-many-b

Toppsäljare lär sig jobba smartare, är alltid öppna för nya sätt att hitta och bedöma prospekt, jobbar aktivt för att utnyttja sin sälj tid och vet att 80 % av säljandet är psykologi. De utesluter inget i säljprocessen som kan påverka prospektets undermedvetna. 

 

bottom of page